Yazı Detayı
13 Ocak 2018 - Cumartesi 13:11
 
Güvenlik ve Turizm
Prof. Dr. Gazi UÇKUN
haber@mavikocaeli.com.tr
 
 

Günümüzde ülkeler aynı siyasal , ekonomik ve askeri örgütlenmeler , birlikler içinde olsalar bile birbirleriyle her alanda rekabet halindedirler ve bu rekabet ortamı bazı sektörlerde şiddetini arttırarak sürdürmektedir.

 

Özelikle Akdeniz çanağı dediğimiz ve Türkiye’nin içinde yer aldığı ülkelerin turizm sektöründeki rekabetleri bir gerçektir. Rekabet , hizmet kalitesinde , fiyatta, sunulan faaliyetlerin çeşitliliğinde olduğu gibi güvenlikte de kendini göstermektedir.

 

Güvenli bir coğrafi bölgede olmak , güvenli bir ülke olmak, ülke içindeki destinasyonların ve destinasyonlardaki turizm tesislerinin güvenli olması turistlerin gelme veya gelmeme tercihlerinde önemli etken olmakta , ülkeler turizm pazarlarına arz edilirken güvenli olup olmadıkları da vurgulanmaktadır.

 

Dünya ve insanlık terör çağını yaşamaktadır . 11 Eylül 2001 ‘den itibaren terör küreselleşmiş , yayılmış ve kendini en güvende hisseden uzak ülkeler bile ( Uzak Doğu – Avustralya – ABD ) teröre maruz kalmışlardır. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle geçmişten beri terör örgütlerinin hedefi , yayılma alanı  olagelmiştir.

 

Terör olaylarından ve terör ortamından bütün sektörler olumsuz etkilenmekte ancak turizm sektörü çok kırılgan bir hizmet sektörü olduğu için her türlü terör ve şiddet olayları , siyasi krizler , dalgalanmalar , adli vakalar , sel , deprem gibi doğal afetler , savaşların etkisini daha şiddetli hmektedir.

 

11 Eylül 2001 tarihine kadar terör örgütleri kısıtlı olanaklar ve sınırlı bölgelerde yaptıkları eylemlerle varlıklarını sürdürmekteyken bu tarihten sonra küresel ölçekte eylemler yapmaya ve uluslararası ilişkilerde etkin rol oynamaya başlamışlardır. Tabi ki 11 Eylül tarihine gelene kadar terör örgütlerinin büyümesini , gelişmesini , yayılmasını ve amaçları – hedefleri doğrultusunda kullanılmasını isteyen , destekleyen ülkelerin de varlığı bir gerçektir. Bunun sonucunda da terör küreselleşmiştir. Terör destekçisi ülkeler önceleri bu desteklerini gizli yaparken , günümüzde açıkça destek vermeye ( silah-para-siyasi güç-barınma vs. ) ve uluslar arası ilişkilerinde elini güçlendirecek bir araç olarak görmeye, rakibi olduğu ülkeyi-komşusunu desteklediği terör örgütü ile tehdit etmeye başlamışlardır.

 

Terör örgütlerinin varlığı ve eylemleri ülkelerin güvenli ülke olma kriterlerini erozyona uğratmaktadır. Farklı kültürlerden insanların aynı alanda turizm ihtiyacını gideriyor olması , büyük sermayelerin söz konusu oluşu ve turizm işletmelerinin müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma istekleri güvenliği ön plana çıkarmaktadır. Terör örgütleri eylem yerlerini seçerken özellikle turizm için önemli olan yerleri ve mekanları seçmektedirler çünkü terörizmin ruhunda bu vardır , eylem stratejileri bu yöndedir.

 

Sonuç olarak eylem yapılan ülkenin yani teröre maruz kalan ülkenin güvenilir ülke olma imajını bozar , turizmine zarar verir , turistler üzerinde korku ve endişe yaratılır. Ayrıca yerel halk da korkar , siner ve merkezi otoriteye olan güveni sarsılır. Zaten turizm sektöründe de uluslararası rekabet olduğundan, diğer ülkelerin olumsuz propaganda yapmalarına zemin hazırlanır.

 

Turizmi etkileyen sadece terörizm değildir. Ülkenin bulunduğu coğrafyadaki siyasi ve askeri krizler , çatışmalar , sınır anlaşmazlıkları , paylaşım sorunları , bölgesel liderlik yarışları , bağımsızlık mücadeleleri de, doğrudan turizm sektörünü etkilemektedir. Örneğin Türkiye’nin Rusya Federasyonu ile yaşadığı uçak düşürme krizi ve daha öncesinde yaşanan terör örgütü liderine kucak açılması sonucu karşılıklı yaşanan güven krizi etkisini en ağır biçimde turizm sektöründe göstermiştir.

 

Aynı şekilde son üç yıldır AB’nin lider ülkeleri ile yaşanan siyasi- ekonomik dalgalanmalarda ilk önemli ve ağır etkisini turizm sektöründe göstermektedir.

 

Bölgemizde meydana gelen Irak krizi arkasından çeşitli Arap ülkelerindeki Arap Baharı Denen krizler ve çalkantılar , sonrasında Suriye iç savaşı, bölgede yer alan ülkeleri ve dolayısıyla Türkiye’yi etkilemekte, turistlerin güvenlik algısında olumsuzluklara yol açmaktadır. Halbuki Türkiye, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, A.B.D.den daha güvenli ve bu konuda daha deneyimli ve daha hassas bir ülkedir . Bunun da gerek Turizm Bakanlığınca, gerekse sektörün acentaları tarafından  potansiyel ülkelere  iyi anlatılması gereklidir.

Hoşçakalın.

 
Etiketler: Güvenlik, ve, Turizm,
Haber Yazılımı escort bayan şirinevler escort escort şirinevler kocaeli escort escort kocaeli şirinevler escort